soncavarot
sonca
klan_land

Маўчаньне cпадара Бёля
ciszynia
klan_land

праз чатыры гады вяртаюся выкладаць у Глебаўку...
) распачну напэўна з 'Маўчаньня доктара Мурке'...
...

яшчэ адзін Цмок у скарбонку
lunnicy
klan_land

Вось добрыя людзі падзяліліся арыгінальным тэкстам песьні запісанай Шырмам ад Зоі Карпюк у в. Харкі Пружанскага р-на.
і Шырму 125 акурат сёньня грукнула...

***
Былі людзі неверныя,
Не веровалі ў Господа Бога,
Ано веровалі злому смочыску,
Далі смоку па аброку.
Далі смоку па аброку
Штомесяца па чалавеку.
Прышла чарга да пана-цара:
Ой, ну, цару, выбірайся,
Ой, ну, цару, выбірайся,
Ці сам ідзі, ці жану пашлі.
А цар жаны пажалаваў,
Выслаў дачку сямілетачку.
Высылае, навучае:
Не йдзі, доньку, пасярод мора.
Не йдзі, доньку, пасярод мора,
Ано йдзі, доньку, па край мора.
Ідзе панна і чытае,
Злое смочыско выплывае.
Стала панна, злякалася,
Ў сырую зямлю ўдзівілася,
Да пана Бога ручкі зносіць,
Ручкі зносіць, Бога просіць:
Ой, Божа мой міласцівый,
Ой, змілуйся нада мною!
Выслаў пан Бог святога Юр'я,
Святога Юр'я на сівым каню.
Ой, цыць, панно, не лякайся,
Выцягні шнурок са сваіх касок.
Возьмеш смочыска за зябрыска,
Павязеш яго па ўсім свеце,
Па ўсім свеце, па ўсіх сёлах,
Па ўсіх сёлах і касцёлах,
Завядзеш яго да пана цара.
– Юр'я, Юр'я, што табе даці?
Цару, цару, ніц не бяру,
Ано веруйце ў Госпада Бога!"

(з рукапісу Р.Шырмы, зап. ад Зоі Карпюк у в. Харкі Пружанскага р-на, Берасьцейшчына;
апублікаваны ў арт. Касцюкавец "Псальма о святом Юрии и цмоке", записанная Г.Р.Ширмой)

DAS TRIADISCHE BALLETT_ 95 грукнула
desant
klan_land

народ рэканструкцыю зрабіўшы быў

болей цікавостак тут:
https://www.messynessychic.com/2016/12/09/this-1920s-bauhaus-ballet-is-a-serious-trip/
Tags: ,

раўнаважнае
desant
klan_land

праца
desant
klan_land
...працуючы дэзігнерам у багетнай майстэрні заўважыла цікавую заканамернасьць, не зразумела з чым звязаную...
Кожны тыдзень працы звычайна афарбаваны пэўнай тэматыкай:
аднаго тыдня абсалютна розныя людзі прыносяць на аздабленьне выключна вышыўку крыжыкам,
другога - выключна акварэлькі з відарысамі эўрапейскіх гарадоў...
Неяк надарыўся тыдзень беларускага жывапісу 1950х, - ад аголеных купальшчыц, вучэбных акадэмічных пастановак, ілюстрацый твораў савецкіх пісьменьнікаў да нацюрмотраў а-ля Ян Тамашавіч...
наступны тыдзень прынёс вытанчаных старых ангельскіх медзярытаў...
пасьля былі літаграфіі пачатку ХХ-га ст., тады наіўны сучасны жывапіс...
апошнім тыднем апанавала дэвіянтнае мастацтва...
Tags: ,

раніца н-га дня
desant
klan_land
сутарэньні Купалаўскай падземкі... кіруюся ў бок Kастрычніцай... прыступкі... уніз... вочы ўперываюцца ў надпіс "Крэматорый"...
далей па трубе паўтары хвіліны ў чалавечай плыні, сярод велізарных бігмакаў ды бургер кінгаў...
у кантэксьце чэрава пачуваецца ніякавата... 
Tags:

***
ciszynia
klan_land
Фотаздымак 1929 г., зроблены экспедыцыяй кафедры этнаграфіі Інбелкульта пад кіраўніцтвам Вацлава Ластоўскага. Экспедыцыя праходзіла па маршруце г. Слуцк – в. Асташкавічы (сучасны Светлагорскі раён). Экспедыцыяй фотазафіксавана 6 бажніц, якія захоўваліся ў Беларускім дзяржаўным музеі. На сённяшні дзень бажніцы не выяўлены ні ў адным са збораў музея. Пад некаторымі фотаздымкамі ёсць надпісы, зробленыя рукой Ластоўскага. Пад гэтым здымкам: “Бажніца драўляная пісаная плоскай разьбой, да камплекту не стае толькі вечка ад скрынкі. Куплена за 2 рублі ад Агаты Крупенка з в. Асташкавічы. Бажніца роблена гадоў 70 таму назад, рабіў дзядзька Лявон. 4.VII.1929.”

Аўтар фотаздымкаў супрацоўнік БДМ (мастак і фатограф) вугорец па нацыянальнасці Тодар Гальмажэан, скончыў аддзяленне архітэктуры Вышэйшай тэхнічнай вучэльні ў Будапешце і два гады вучыўся на аддзяленні пластыкі Акадэміі мастацтваў ў Мюнхэне, валодаў сямю мовамі, аўтар працы “Венгерскія дэкаратыўныя матывы ў аздобах” (1913).

Фотаздымкі ў Беларусь Адаму Мальдзісу перадаў айцец А. Надсан. Арыгінальныя фотаальбомы знаходзяцца ў Скарынаўскай бібліятэцы ў Лондане.
----------------------------------------------------------------
1. Гермацкая Н.В. Сакральные семейные ценности белорусов. Божницы. - са зб. Памяць продкаў праз музейны свет: матэрыялы музейных чытанняў, 18 лістапада, 2014 г. - Мн.: Нац. бібліятэка Беларусі, 2015
2. Лабачэўская В. "Архіў забытай экспедыцыі Вацлава Ластоўскага 1928 года па машруце Слуцк – Асташкавічы" ( Культура и быт белорусов в этнографиче-ских исследованиях и музейных коллекци-ях : мат. Международной науч. конф. ; 7–8 июня 2012 г., г. Минск / гл. ред. А.И. Локотко ; Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы Нац. акад. наук Беларуси. – Минск : Право и экономика, 2012. – 263 с. С.83 – 86.)

verba volant, scripta manent
desant
klan_land
Read more...Collapse )

Siedem miesięcy w rosyjskiej Polsce roku 1863


На вокладцы акварэль з выявай палацу ў Масалянах,
1861-1877 з архіву Muzeum Narodowe ў Кракаве.


Польскі пераклад зроблены па выданню: Seven months' residence in Russian Poland in 1863 / by Anderson, Fortescue Lennox Macdonald, Published 1864

Ангельскі арыгінал тут: http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nyp.33433082534169;view=1up;seq=12

Мо нехта з перакладчыкаў з ангельскай зацікавіцца, было б цудоўна мець гэтыя дзённікі ў перакладзе на беларускую, паколькі яны маюць непасрэднае дачыненне да нашых земляў і важных падзей.

Беларускія зборы ў фондах MEK [Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli] i Muzeum Lubelskie
desant
klan_land
Скаталіся нядаўна невялічкай кумпаніей у Muzeum Lubelskie ў Любліне і MEK [Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli] ў Кракаве папрацаваць з беларускімі калекцыямі, пераважна тэкстыльнымі, троху з выцінанкай, планавалі агулам пазнаёміцца з беларускімі зборамі, але скарбаў так багата, што часу не хапіла нават на тэкстыль... зараз во сяджу парадкую сваю частку фотаздымкаў і вопісаў...

Цудоўныя музэі, абсалютна даступныя фонды, у адрозненні ад РЭМаўскіх ці некаторых нашых, даволі лёгка атрымаць дазвол на публікацыю, прычым бяскоштна... Рэчы пераважна канца ХІХ - пачатку ХХ.
У Любліне зборы ў асноўным памежныя. У Кракаве - калекцыі з розных рэгіёнаў Беларусі, утвораныя ў бальшыні з прыватных збораў, былых збораў тэхнічнага ўніверу і гістарычнага музэю, таксама дэпазыту Ягелонскага ўніверсітэту.
Read more...Collapse )

?

Log in

No account? Create an account